فرایند پایان نامه

1- ارائه پایان نامه توسط دانشجو یا پست

2- دریافت پایان نامه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

3- کنترل سی دی پایان نامه ها( فایل با فرمت ورد و پی دی اف)

4- ثبت در دفتر مربوط به پایان نامه

5- درج شماره ثبت در صفحه اصلی پایان نامه

6- ورود اطلاعات پایان نامه در برنامه جامع کتابخانه

7- بارگذاری فایل ورد و پی دی اف در برنامه جامع کتابخانه

8- قرار گرفتن پایان نامه در قفسه بر اساس شماره ردیف