ساعات کار کتابخانه

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به استثناء روزهای تعطیل رسمی.
روزهای پنجشنبه و جمعه از 8 صبح لغایت 13.
همچنین سالن مطالعه جهت آقایان  و خانمها در این مرکز، بصورت شبانه روزی فعال می باشد.