کپی رایت

1- تصویر برداری از پایان¬نامه ها از طریق دستگاه¬هایی مانند تلفن همرا و دوربین و ... در کتابخانه مرکز ممنوع می¬باشد

2- کپی تعداد صفحات مجاز(چکیده، فهرست مندرجات، فهرست منابع و ضمیمه¬ها) بر اساس مقررات دسترسی به پایان¬نامه ها با هماهنگی و نظارت کتابدار امکان پذیر است.
3- تصویربرداری و چاپ مقالات با نظارت کتابدار امکان پذیر است.
4- کپی کردن و بازتولید و استفاده عادلانه از کتابهایی که در داخل کشور منتشر شده است، بر اساس قانون حمایت از حقوق نویسندگان، آهنگسازان و هنرمندان تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی، انجام می¬پذیرد.
5- عدم انطباق با حق مولف، تکثیر و یا دیجیتالی کردن کتاب¬ها در کتابخانه مرکز ممنوع است.
6- چاپ و ذخیره پایان¬نامه¬ها به صورت کامل امکان¬پذیر نیست.
7- پرینت و تکثیر از منابع منوط به پرداخت هزینه می¬باشد و درآمد حاصله به حساب قانونی دانشگاه واریز می¬گردد.
8- خرید منابع اطلاعاتی(چاپی - الکترونیکی) بر اساس رعایت حقوق حمایت از مولفین، مترجمین خواهد بود.