کپی رایت

1- تصویر برداری از پایان نامه ها از طریق دستگاه هایی مانند تلفن همرا و دوربین و ... در کتابخانه مرکز ممنوع می باشد

2- کپی تعداد صفحات مجاز(چکیده، فهرست مندرجات، فهرست منابع و ضمیمه ها) بر اساس مقررات دسترسی به پایان نامه ها با هماهنگی و نظارت کتابدار امکان پذیر است.
3- تصویربرداری و چاپ مقالات با نظارت کتابدار امکان پذیر است.
4- کپی کردن و باز تولید و استفاده عادلانه از کتابهایی که در داخل کشور منتشر شده است، بر اساس قانون حمایت از حقوق نویسندگان، آهنگسازان و هنرمندان تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی، انجام می پذیرد.
5- عدم انطباق با حق مولف، تکثیر و یا دیجیتالی کردن کتاب ها در کتابخانه مرکز ممنوع است.
6- چاپ و ذخیره پایان نامه ها به صورت کامل امکان پذیر نیست.
7- پرینت و تکثیر از منابع منوط به پرداخت هزینه می باشد و درآمد حاصله به حساب قانونی دانشگاه واریز می گردد.
8- خرید منابع اطلاعاتی(چاپی - الکترونیکی) بر اساس رعایت حقوق حمایت از مولفین، مترجمین خواهد بود.