عملکرد سال 98

در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات،  کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سال 1398 اقدامات ذیل را انجام داده است:

1-   خرید 150 عنوان کتاب فارسی

2-   خرید 70 عنوان کتاب لاتین

3-   خرید کتابخانه دیجیتال RDML با صدها عنوان کتاب الکترونیکی و فیلم آموزشی

4-   ایجاد پورتال کتابخانه مرکز

5-   برگزاری 6 کارگاه آموزشی جهت ارتقاء علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دستیاران مرکز