عملکرد سال99

 عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سال 99 شامل موارد ذیل می باشد:

1-      خرید 123 عنوان کتاب فارسی

2-      خرید 26 عنوان کتاب لاتین

3-      آماده سازی و سازماندهی منابع خریداری شده و انتقال آن به مخزن جهت استفاده کاربران کتابخانه

4-      بروزرسانی کتابخانه دیجیتال RDML  (شامل کتب الکترونیکی و فیلم های آموزشی بروز شده)

5-      برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان