آیین نامه های کتابخانه

آیین نامه و مقررات استفاده از  کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه

 عضویت

عضویت : منظور از عضویت در کتابخانه، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانه ای می باشد . 

کادر آموزشی دانشگاه : منظور از کادر آموزشی دانشگاه کلیه اعضا هیأت علمی و مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس می باشد . 

  دانشجویان: منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل  در یکی از مقاطع کاردانی تا دکترای تخصصی می باشد . 

کارکنان : منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در بیمارستان می باشد.

 

استفاده کنندگان

الف)  کارکنان شاغل در بیمارستان

ب  ) دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی شاغل به تحصیل

ج  )  کادر اموزشی و اعضای هیئت علمی

    کادر آموزشی واعضای هیئت علمی،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تمامی کارکنان اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادی شاغل در بیمارستان بیمارستان به شرط  دارا بودن شرایط عضویت می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.

 مدارک عضویت

الف) تکمیل فرم درخواست عضویت ب) ارایه یک قطعه عکس به کتابخانه.

      دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها  در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت  می توانند از امکانات د ر داخل کتابخانه استفاده نمایند .

 خدمات کتابخانه:

منابع کتابخانه : منظور از منابع کتابخانه، کتاب،  نشریات ادواری علمی چاپی، پایان نامه،  لوح فشرده،  مواد دیداری شنیداری و ............ می باشد.  

1.       کتابهای مرجع (دائره‌المعارف، فرهنگها، دانش بشر) تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ وجه امانت داده نمی‌شود.

2.       چنانچه امانت گیرنده تأخیر داشته باشد بعد از تذکر ، بار اول یک ماه ، بار دوم دو ماه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد. در صورت 3 بار تکرار کارت عضویت بمدت یکسال عدم اعتبار خواهد شد.

3.       کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

4.       مراجعین به کتابخانه وسایل شخصی را می‌بایستی در قفسه وسایل شخصی در کتابخانه گذاشته و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه کتابداران نیست.

5.       هر عضو که کتابی را مفقود و یا صدمه‌ای به آن وارد آورد مؤظف است که عین کتاب را  فراهم نماید. (در صورت نبودن ویرایش جدیدی در همان موضوع )پرداخت خسارت نقدی پذیرفته نمی‌شود.

6.       امانت گیرندگان با توجه به تاریخ بازگشت، مؤظف هستند کتاب را در موعد مقرر، عودت یا تمدید نمایند و در صورت نیاز به تمدید مجدد، کتابدار بخش امانت پس از کنترل کتاب از حیث رزرو نبودن کتاب مورد نظر، مدت امانت را مطابق آئین نامه تمدید یا رزو می‌نماید و در صورت رزرو بودن، کتابدار به متقاضی رزرو، برگشت کتاب را اعلام می‌نماید.

7.       در صورتی که تمامی نسخ یک کتاب امانت داده شده و مراجعه کننده دیگری مایل به استفاده از همین کتابها می‌باشد، کتابدار بخش می تواند با استفاده از امکانی که جهت رزو کتاب در نرم افزار پارس آذرخش تعریف گردیده، کتاب مورد نظر را برای فرد مذکور رزرو نماید.

8.       در صورتی که مراجعین بخش امانت مایل باشند کتاب را در سالن کتابخانه مطالعه نمایند، اطلاعات کتابشناختی کتاب را به کتابدار میز امانت تحویل داده و کاربر مؤظف است کتاب را با ارائه کارت عضویت  فقط در سالن کتابخانه مطالعه نماید.

9.       کلیه کاربران در پایان دوره تحصیلی خود ملزم به تسویه حساب با کتابخانه می باشند. بدین منظور کاربر، برگه تسویه حساب را به بخش امانت تحویل داده و کارت عضویت او باطل شده و برگه تسویه حساب توسط مسئول کتابخانه امضاء و مهر می‌شود. اگر کاربر، کتاب امانتی خود را عودت نداده و یا مفقود کند، مؤظف است آن کتاب را خریداری و جایگزین نماید و در صورت نایاب بودن کتاب، بنا بر نظر مسئول بخش امانت باید یکی از کتب مورد نیاز و پر کاربرد دانشجویان با ویرایش جدید را خریداری کرده و به جای کتاب مفقودی به کتابخانه تحویل دهد. فقط در این صورت می‌تواند با پرداخت جریمه با کتابخانه تسویه حساب نماید.

10.   هنگامی که یکی از اعضاء کتابخانه (فارغ التحصیل شدن،  مأموریت، بازنشستگی، پایان مأموریت، بورسیه) بطور موقت یا دائم رابطه‌اش بامرکز قطع می‌گردد، واحد معرفی کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموری برگه تسویه حساب رسمی را از کتابخانه تقاضا نماید. در غیر اینصورت واحد معرفی کننده مسئول تهیه کتاب یا موادی است که عضو عودت نداده است.

11.   پس از تسویه حساب عضو با کتابخانه ،عضویت باطل می‌گردد.

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد :

اعضا

تعداد منبع

مدت امانت

کادر آموزشی واعضای هیئت علمی

5 جلد

30 روز

دانشجویان

3 جلد

15 روز

کارکنان

2 جلد

15 روز خدمات پایگاه داده ها واینترنت

1- ایستگاه های کاری متصل به اینترنت جهت استفاده کاربران

2- امکان استفاده از اینترنت وای فای در محل پایگاه عرضه اطلاعات و کتابخانه

3- فراهم نمودن دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مختلف و کتابخانه دیجیتال حنان

4- کتابخانه دیجیتالی RDML

5- وجود دستگاه پرینتر و اسکنر برای استفاده کاربران

وظایف پایگاه عرضه اطلاعات :

1.  راهنمایی کاربران

2.  راهنمایی و مشاوره جهت جستجو و بازیابی در پایگاه های اطلاعاتی و منابع دیجیتال شامل کتاب، مجله و پایان نامه

3. اطلاع رسانی در مورد دسترسی به انواع منابع دیجیتال

4. ارائه خدمات پرینت، اسکن، ارائه فایل الکترونیک روی محمل های اطلاعاتی

5. نصب نرم افزارهای مورد نیاز کاربران با هماهنگی قبلی 

:راهنمای استفاده از پایگاه عرضه اطلاعات

1.کاربران  شامل اعضای کتابخانه می باشند.

2. کاربران برای استفاده از اینترنت باید VPN  داشته باشند.

3. کاربران جهت دریافت VPN  به بخش IT  دانشکده یا محل کار خود مراجعه نمایند.

آیین نامه وجین

تعریف

 وجین فرآیندی است که از طریق آن کتاب های زائد و یا بی استفاده از مجموعه خارج می‌شود.

هدف

 از آنجا که مجموعه کتابخانه یک ارگانیسم در حال رشد محسوب می‌گردد، لذا از طریق وجین از انباشته شدن کتاب‌های زائد و بی استفاده جلوگیری می‌شود و فضای لازم برای کتاب‌های جدید و رشد مجموعه فراهم خواهد شد.

اهمیت

 اگر به مجموعه کتابخانه بطور مداوم اضافه شود و هیچ چیز از آن کم نشود، زمانی فرا می‌رسد که دیگر جایی برای کتب جدید وجود نخواهد داشت. این امر موجب می‌شود کتاب‌های جدیدبه دلیل کمبود فضا  به ندرت خریداری شوند و دسترسی به مواد مجموعه چنان برای استفاده کنندگان دشوار شود که نمی‌توانند آنچه را می‌خواهند بیابند و بناچار دست از بهره جویی از مجموعه بر می‌دارند چرا که نه تنها منابع به روز نیستند بلکه یافتن کتابهای قدیمی و فرسوده میان حجم زیادی از کتاب و قفسه های فشرده کار را برای کاربران و کتابداران دشوار می‌سازد.

ضوابط و معیارها

وضع ظاهری: کتابهای مندرس با وضع و شرایط نامناسب را می‌توان از مجموعه خارج نمود، اما در صورتی که از کتابهای پرمراجعه کننده  باشند، می بایست با نسخه های جدید جایگزین شوند.

نسخه تکراری: این مورد شامل کتابهایی است که بدون دلیل بیش از حد لزوم نسخه های تکراری آنها در مجموعه گردآوری شده است و یا مربوط به کتاب‌هایی است که بنا به شرایط و موقعیت زمانی، از عناوین پرمراجعه بوده‌اند و بنابراین از آن‌ها نسخه‌های تکراری تهیه و در مجموعه قرار داده شده است، اما در شرایط فعلی اهمیت موضوعی خود را از دست داده‌اند و یک نسخه از آن نیز در مجموعه کفایت می‌نماید، لذا نسخه های تکراری باید از مجموعه وجین شوند.

ویرایش‌های کهنه تر و منسوخ:  این معیار بیشتر در خصوص کتب علمی صدق می‌کند که ویرایش قدیمی با ورود ویرایش جدیدتر منسوخ می‌گردد، لازم است که ویرایش قدیمی از مجموعه وجین شود.

محتوای قدیمی و کم ارزش: بعضی از کتاب‌های علمی پس از مرور سال‌ها، اعتبار محتوایی خود را از دست می‌دهند و کم ارزش می‌شوند. مثلاً در مورد زبانهای برنامه‌نویسی و علوم کامپیوتری عمر محتوایی و تاریخ مصرف کتابها به سرعت منقضی می گردد.

میزان استفاده: با بررسی تعداد دفعات استفاده و یا به امانت رفتن یک کتاب می توان دریافت که چه کتابهایی بسیار کم استفاده و یا بی استفاده بوده و واجد شرایط وجین هستند. برای این کار میتوان محدوده زمانی سه سال را در نظر گرفت و کتابی که به مدت سه سال استفاده نشده است بهتر است از مجموعه خارج شود.

نیروی انسانی

 کتابداران هر بخش بهترین افراد جهت انجام وجین هستند، زیرا اولاً بیشتر از سایرین با مجموعه خود آشنا هستند، ثانیاً بهتر از دیگران از نیازهای مراجعین خود آگاه‌اند.

 روش کار

کتابدار موظف است بصورت سالیانه، به منظور بازکردن فضا برای کتابهای جدید و روزآمد نمودن مجموعه خود بر اساس معیارهای برشمرده و به ترتیب رده های موضوعی، مجموعه را بررسی و عمل وجین را انجام دهد. در پایان کار وجین، باید کتابهای وجین شده به وسیله هیاتی مرکب از چند نفر از کتابداران متخصص کتابخانه مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه کتابی استثنائی تشخیص داده شد به مجموعه بازگردانده شود.

مراحل پس از وجین

 پس از آنکه معلوم شد چه کتابهایی باید وجین شده و از مجموعه کتابخانه خارج شود، صورتجلسه‌ای با امضای مسئول بخش کتابخانه، مدیر کتابخانه و دیگر کسانی که مسئولیتی در این مورد دارند، تهیه و به امضای افراد برسد و در آن سرنوشت کتابها (به صلاحدید افراد) نوشته می شود. مانند اهداء و مبادله با دیگر کتابخانه ها. (ذکر شماره ثبت، عنوان کتاب، نام نویسنده و دیگر مشخصات کتاب ضروری است). پس از انجام وجین فیزکی منابع، باید لیست کتابهای وجین شده در اختیار بخش سازماندهی قرار گیرد تا از نرم‌افزار کتابخانه نیز به صورت الکترونیکی وجین شوند.