جامعه استفاده کننده کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

 جامعه استفاده کننده از کتابخانه بیمارستان امام رضا(ع) از: اعضای هیات علمی دانشگاه، دستیاران و دیگر دانشجویان پزشکی و پرستاری، پزشکان بیمارستان و پرسنل مستقر در بیمارستان می باشند؛ که می توانند با عضویت در کتابخانه از امکانات کتابخانه شامل: امانت کتب، استفاده از اینترنت کتابخانه، خدمات پرینت و اسکن و... استفاده کنند.

کاربران می توانند: 

-        به مجموعه کتابخانه درچاچوب سیاست مجوعه  سازی ( چاپی و الکترونیکی ) بجز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد.

-        ساعت کار کتابخانه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر و پنجشنبه و جمعه از 8 لغایت 13 می باشد.

-        برای استفاده مطلوب از خدمات کتابخانه از کتابداران راهنمایی بخواهد.

-       کاربران می توانند  نظرات خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرآیندهای کتابخانه در طول سال به رئیس کتابخانه ابرازنماید.